Oplevering Nieuwbouw

Staat jouw nieuwbouwwoning/-pand op het punt van oplevering? Dan doe je er verstandig aan om een opleveringskeuring te laten uitvoeren door Transparant Bouwadvies.

Een nieuw op te leveren woning/pand vertoont vrijwel altijd wat gebreken, klein of groot.

Tijdens de oplevering controleert Transparant Bouwadvies samen met de aannemer en jou als opdrachtgever de onderdelen en installaties van het pand op functionaliteit, afwerking en mankementen. Tevens toetst Transparant Bouwadvies de nieuwbouw aan de richtlijnen van het Bouwbesluit.

De aannemer wordt gevraagd de gebreken te noteren in het proces-verbaal van oplevering. Waarmee, na ondertekening door beide partijen, de aannemer zich verplicht om de gebreken op korte termijn en op correcte wijze te herstellen. Dit voorkomt discussies over de afhandeling.

Omdat ieder project uniek is, leveren wij graag maatwerk!
Bel, App of mail ons via 06- 51937939 of info@transparantbouwadvies.nl.