Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in de bouwkundige staat van het pand, vermeldt wanneer zaken dienen te worden vervangen/hersteld en geeft een duidelijk beeld van de te verwachten kosten op zowel lange- als korte termijn.

Reservefonds
Iedere VvE is wettelijk verplicht voldoende te reserveren voor (toekomstig) onderhoud aan het pand. De hoogte van het te reserveren bedrag kan via het MJOP worden vastgesteld zodat het reservefonds van de VvE altijd beschikt over voldoende middelen om het (toekomstig) onderhoud uit te kunnen laten voeren.

Transparant Bouwadvies komt ter plaatse voor een bouwkundige opname incl. conditiemeting van het pand en stelt op basis van de bevindingen, gemaakte foto’s en bouwtekeningen het meerjarenonderhoudsplan samen. Het rapport geeft tevens een duidelijke samenvatting van de conditiemeting en een overzicht van zaken die direct aandacht nodig hebben.

Transparant Bouwadvies kan ook de actualisering van uw MJOP verzorgen.

Omdat ieder project uniek is, leveren wij graag maatwerk!
Bel, App of mail ons via 06- 51937939 of info@transparantbouwadvies.nl.