Administratief beheer


Een belangrijk onderdeel bij het beheren van een Vereniging van Eigenaars is een goede VvE-administratie.

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • List item image
  het archiveren van de verenigingsstukken;
 • List item image
  de verzorging van correspondentie vanuit de vereniging;
 • List item image
  het wijzigen van gegevens bij de Kamer van Koophandel, indien van toepassing;
 • List item image
  het administreren en bewaken van contracten;
 • List item image
  het opstellen en bijhouden van mutaties van het eigenarenregister;
 • List item image
  het verzorgen van het jaarverslag van de VvE;
 • List item image
  het jaarlijks bijwonen van minimaal 1 bestuursvergadering van de VvE, ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering (ALV);
 • List item image
  de organisatie en verslaglegging van de ALV (1x per jaar);
 • List item image
  het adviseren, afsluiten of beëindigen van verzekeringspolissen;
 • List item image
  het afhandelen van schadeclaims.

Omdat ieder project uniek is, leveren wij graag maatwerk!
Bel, App of mail ons via 06- 51937939 of info@transparantbouwadvies.nl.